Disclaimer

Disclaimer
Mowi Belgium NV (BE0.426.019.644) verleent u hierbij toegang tot www.werkenbijmowi.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Mowi Belgium behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u hierover te hoeven informeren.

De informatie op www.werkenbijmowi.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Mowi Belgium NV of van een van de overige bedrijven die tot de Mowi Group behoren.

Beperkte aansprakelijkheid
Mowi Belgium spant zich in om de inhoud van www.werkenbijmowi.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.werkenbijmowi.be vermelde producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid van de informatie. Het assortiment en de informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mowi Belgium NV.

Alle informatie op www.werkenbijmowi.be is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.werkenbijmowi.be opgenomen hyperlinks naar websites, producten of diensten van derden kan Mowi Belgium NV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website (waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, teksten, code en afbeeldingen) liggen bij Mowi Belgium NV.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mowi Belgium NV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie en/of beelden anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen